Blogg, Google, Varumärken

Google lurar skjortan av oss. Eller?

Det är första April och de dåliga försöken har hållt på hela dagen. Traditionsenligt har Google lagt ner mycket energi på sitt aprilskämt och I like it. Flera här på kontoret trodde först det var på riktigt. 1:a april är ett perfekt tillfälle för företag att balla ur och skapa material som blir viralt enklare. Jag skulle vilja se hur varumärkesattityden genetmot google förändras idag.

Nu är det fredag 😉

Standard
Blogg, Internet, WOM

Mät Word Of Mouth om någonting! Men hur?

Word Of Mouth har verkligen fått en ny betydelse i och med internet och vilken genomslagskraft bara en person kan åstadkomma med att sprida sina erfarenheter utav en produkt eller tjänst. Summan av all dålig WOM som en följd av en dålig produkt, skandal eller vad som helst kan vara katastrofalt för företag. I och med detta har företag upplevt ett behov av att mäta användargenererat material och vilken betydelse den har beroende på olika parametrar.

Jag läste en artikel “Measuring the value of electronic word of mouth and its impact in consumer communities” av Paul Dwyer, student på A&M University i Texas som har arbetat fram ett nytt verktyg (APR) för hur man ska mäta WOM som jag tycker är mycket intressant, dock med sina svagheter, men den för mig den mest relevanta. Som ni kommer märka nedan är den starkt inspirerad av Google.

Med Adapted PageRank vill han införa ett nytt sätt för hur man bör mäta värdet av Word of Mouth på internet. Medan tidigare studier fokuserat mest på kvantitet och hur många direkta länkar/ties (centrality) en enhet har vill han med APR rationalisera den processen till vad värdet för WOM egentligen har. Alltså, med APR  föreslår han ett nytt mätsystem för WOMs betydelse och vilken genomslagskraft högt värderade diskussioner/inlägg/författare har i sociala nätverk. Tillämpningen av APR på ett nätverk känner igen inte bara värdet, eller Knowledge capital, av ett meddelandes eller en nods inneboende värde men också värdet utav informationsnoder som härstammar eller är inspirerad från den. Med andra ord bestäms summan av värdet av ett meddelande eller den som skrev meddelandet inte bara utav denne själv utan också i relation till hela nätverkets knowledge capital. På samma sätt mäter APR sociala nätverk både den kollektiva och den individuella sociala kapitalet genom att sammanlägga betydelsen av medlemmars individuella bidrag och effekten av att ha viktiga associationer från andra i det sociala nätverket. Värdet på noder bestäms bland annat av vilken outdegree (hur många  och vem man tar kontakt med själv) och vilken indegree man har (hur många och vilka som velat ta kontakt till än själv. Ju fler och viktigare som vill ta kontakt med mig till exempel ju mer värdefull anses jag och mina bidrag till ett nätverk vara, på samma sätt minskas mitt värde om jag tar kontakt med fler än vad jag själv får kontakter.

Jag anser att han lyckas ganska väl och att APR ger en mer relevant och verklighetsbaserad bild av vad värdet av olika sorters WOM verkligen har. I den tidigare metoden (centrality) mätte man bara vilka omedelbara länkar en nod hade utan att egentligen undersöka hur djupt den var inrotad på internet, till exempel vilka/vem som producerade kommunikationen och vilken effekt beroende på vilken auktoritet de hade, hur många som absorberade och förmedlade vidare budskapet och vilken effekt det kan ha på en konsuments köpbeslut. Däremot anser jag att APR brister i relation till vilken engagemangsgrad (till produkten) hos konsumenter som är aktiva på internet den ska mäta. I och med att den mäter värdet utav noder och dess bidrag på ett nätverk i relation till hela hela nätverket krävs det en varaktig aktivitet för att mätningen ska ha en god validitet, alltså passar den sig bäst till de som har ett varaktigt engagemang. Då WOM är ett involvment response anser jag att APR brister när man ska mäta de konsumenter med situational involvment som bara är engagerade under en kortare tidsperiod på grund utav externa stimuli. Därför hade jag förväntat mig en vidare förklaring av hur APR är relevant beroende på vilken sorts engagemang hos konsumenter aktiva på internet den mäter.

skrivkramp!

Standard
Blogg, Google, Internet

Håll dig synkroniserad

Teknikens utveckling gör nästan att vi inte behöver lyfta ett finger för någonting längre. Allt ska vara trådlöst, integrerat, en sak ska klara av att göra flera saker. Allt ska bara fungera utan något felmeddelande, vi blir irriterande och frustrerade nästan hatiska när någonting inte går som vi önskar. Snart kommer iPhone ha en inbyggd espressomaskin.

Som den Apple-religiös man är och förväntar sig att allt ska vara logiskt och integrerat så älskar jag Googles nya tjänst Google Sync.

För er som använder Gmail och Google Calender kommer ni älska denna tjänst. Den låter dig synkronisera dina kontakter och kalender vi det så kallade molnet. Man utnyttjar push, information synkroniserat direkt åt båda hållen utan att du behöver göra någonting. Detta är ett jätte bra alternativ till Apples Mobile Me som kostar pengar. 

httpv://www.youtube.com/watch?v=Kt_-qHczCMg

Liknande artiklar:
MacWorld
iLove
ohsohightech
Computer Sweden 

Standard
Blogg, Internet

Huntington Park, Hoffman Estates och Teddington

Google Analytics är ett fantastiskt verktyg för webbanalys och företag börjar se vikten av att analysera vad besökarna gör på deras hemsida. Kosmetik av hemsida i all ära, det är jätte viktigt för att visuellt attrahera besökare, men en analys av besökares beteende på din hemsida är jätte viktigt. Du lär känna dina besökare och kan utforma ditt utbud, innehåll och din marknadsföring på besökarnas villkor. En gratis målgruppsanalys kan man nästan säga. Yes, Google Analytics är gratis! 

Så vad kan du få för information från GA? Jo:

– Antalet totala besökare

– Antalet unika besökare

-Antalet sidvisningar

-Bounce rate (antalet som direkt efter besöket på din hemsida lämnar den utan att besöka en undersida)

-Besökarens spenderade tid på hemsidan

-Map overlay (vart befinner sig dina besökare)

– Traffic sources (direkt trafik, sökmotorer eller hänvisande sidor)

Mycket mer info finns att tillgå. Man blir ganska nyfiken på sina besökare också: bland annat har jag återkommande besökare från Huntington Park i Californien, Hoffman Estates i Illinois och Teddington i England. Vilka är ni?

Jag verkar också attrahera Apple-människor, 58% av er använder Mac :)

Nej, nu håller jag på att kollapsa, jag är helt slut efter att ha meckat med att inreda hemma hos mig. 

Sov gott!

Standard