Blogg, Internet, WOM

Mät Word Of Mouth om någonting! Men hur?

Word Of Mouth har verkligen fått en ny betydelse i och med internet och vilken genomslagskraft bara en person kan åstadkomma med att sprida sina erfarenheter utav en produkt eller tjänst. Summan av all dålig WOM som en följd av en dålig produkt, skandal eller vad som helst kan vara katastrofalt för företag. I och med detta har företag upplevt ett behov av att mäta användargenererat material och vilken betydelse den har beroende på olika parametrar.

Jag läste en artikel “Measuring the value of electronic word of mouth and its impact in consumer communities” av Paul Dwyer, student på A&M University i Texas som har arbetat fram ett nytt verktyg (APR) för hur man ska mäta WOM som jag tycker är mycket intressant, dock med sina svagheter, men den för mig den mest relevanta. Som ni kommer märka nedan är den starkt inspirerad av Google.

Med Adapted PageRank vill han införa ett nytt sätt för hur man bör mäta värdet av Word of Mouth på internet. Medan tidigare studier fokuserat mest på kvantitet och hur många direkta länkar/ties (centrality) en enhet har vill han med APR rationalisera den processen till vad värdet för WOM egentligen har. Alltså, med APR  föreslår han ett nytt mätsystem för WOMs betydelse och vilken genomslagskraft högt värderade diskussioner/inlägg/författare har i sociala nätverk. Tillämpningen av APR på ett nätverk känner igen inte bara värdet, eller Knowledge capital, av ett meddelandes eller en nods inneboende värde men också värdet utav informationsnoder som härstammar eller är inspirerad från den. Med andra ord bestäms summan av värdet av ett meddelande eller den som skrev meddelandet inte bara utav denne själv utan också i relation till hela nätverkets knowledge capital. På samma sätt mäter APR sociala nätverk både den kollektiva och den individuella sociala kapitalet genom att sammanlägga betydelsen av medlemmars individuella bidrag och effekten av att ha viktiga associationer från andra i det sociala nätverket. Värdet på noder bestäms bland annat av vilken outdegree (hur många  och vem man tar kontakt med själv) och vilken indegree man har (hur många och vilka som velat ta kontakt till än själv. Ju fler och viktigare som vill ta kontakt med mig till exempel ju mer värdefull anses jag och mina bidrag till ett nätverk vara, på samma sätt minskas mitt värde om jag tar kontakt med fler än vad jag själv får kontakter.

Jag anser att han lyckas ganska väl och att APR ger en mer relevant och verklighetsbaserad bild av vad värdet av olika sorters WOM verkligen har. I den tidigare metoden (centrality) mätte man bara vilka omedelbara länkar en nod hade utan att egentligen undersöka hur djupt den var inrotad på internet, till exempel vilka/vem som producerade kommunikationen och vilken effekt beroende på vilken auktoritet de hade, hur många som absorberade och förmedlade vidare budskapet och vilken effekt det kan ha på en konsuments köpbeslut. Däremot anser jag att APR brister i relation till vilken engagemangsgrad (till produkten) hos konsumenter som är aktiva på internet den ska mäta. I och med att den mäter värdet utav noder och dess bidrag på ett nätverk i relation till hela hela nätverket krävs det en varaktig aktivitet för att mätningen ska ha en god validitet, alltså passar den sig bäst till de som har ett varaktigt engagemang. Då WOM är ett involvment response anser jag att APR brister när man ska mäta de konsumenter med situational involvment som bara är engagerade under en kortare tidsperiod på grund utav externa stimuli. Därför hade jag förväntat mig en vidare förklaring av hur APR är relevant beroende på vilken sorts engagemang hos konsumenter aktiva på internet den mäter.

skrivkramp!

Standard
Blogg, Uncategorized

Kostymnisse eller uteliggare?

Jag ska inte säga att det är den bästa boken om kommunikation jag har läst men definitivt den mest underhållande. Underhållande vore nog att underskatta den när jag tänker efter, för den har definitivt gjort mig till en bättre säljare, påverkare och kommunikatör. Än mer intressant att den gav mig en tankeställare för hur lättlurad man kan vara utav människor och företag som vill få som de vill. Nu börjar det nästan se ut som produktplacering, men det är en förbaskat bra bok. 

Jag läste den för ca 1,5 år sedan. Jag kom att tänka på den idag när jag och två klasskamrater började prata om en av de sju principerna som presenteras i boken; auktoritetsprincipen. 

Vi pratade om hur vi lyder och påverkas utav auktoriteter. Nu tänker jag inte i bara på auktoriteter i reklam som till exempel tandläkare eller kändisar utan också människor i våran vardag. Vilken effekt har olika människor beroende på vilken respekt vi har för dem i olika avseenden på vårat beteende, både medvetet och subliminalt?

Skulle du peka fingret åt en som körde Ferrari för att den betedde sig som en idiot, lika sannolikt åt en som körde Renault Clio? Skulle du gå mot röd gubbe om en kostymnisse gjorde det före dig eller hade du möjligen stannat om en uteliggare hade gjort det?

Nu är dessa ganska påtagliga och jag tror ändå att de påverkar vårt beteende. Men hur är det med saker som inte är lika påtagliga men ändå påverkar våra beslut, handlingar, känslor osv. 

För visst droppar man in lite extra ibland i den där butiken/restaurangen/fiket där den speciella tjejen/killen jobbar för att köpa onödiga saker?

Standard