Blogg, E-handel

E-handelns tre segment

E-handel har jag inte skrivit så mycket om men är någonting som intresserar mig mycket. Bland annat ska det bli intressant för hur e-handelsföretagen kommer att utveckla sina handelsplatser för att attrahera fler konsumenter och sälja produkter som på internet har varit misslyckade. Bland annat samtalade jag och några klasskamrater om idéer om hur man ska sälja livsmedel på nätet. Än mer intressant är vad för karaktärer/personligheter det finns på internet, vilka beteenden som kännetecknar dem och hur företag med den kunskapen kan optimera sin online-verksamhet.

Jag hittade en artikel “E-shopping lovers and fearful conservatives: a market segmentation analysis” som har delat in konsumenter på nätet i tre segment som jag finner intressant. Sysslar du med e-handel tycker jag att du ska läsa min sammanfattning av de tre segmenten nedan.

Vill du läsa hela artikeln kan du maila mig på safar@yacoub.se så skickar jag den till dig på momangen.

Socializers är intressanta i ett mer indirekt syfte än att de ska konsumera. Detta grundar sig i att socializers har karaktären av opinionsledare med följden att de kan attrahera människor i sin bekantskapskrets att orientera sig inom e-handel. Skillnaden mellan detta segment gentemot de två andra är att socializers konsumerar mer i fysiska butiker än på internet, samtidigt som e-handel också utgör en stor del av deras konsumtion. Socializers gillar att shoppa med sina vänner och älskar glädjen och energin av att handla i lokala butiker. De vill oftast även se produkten fysiskt innan de fattar ett köpbeslut. Socializers använder också datorer minst av de tre segmenten och majoriteten består utav kvinnor. Socializers vill att det ska vara bekvämt att handla på internet och ogillar starkt krångel i samband med dess konsumtion. Deras finansiella rädsla att handla på internet ligger runt genomsnittet.

E-shopping lovers representerar en stor del av de som handlar på internet och de spenderar också mycket tid på internet. Nackdelen är att de inte är opinionsbildare och attraherar därmed inte sina vänner att handla på internet. Säljaren som vinner en konsument ur detta segment vinner bara försäljningen från den konsumenten, De gillar inte att lämna hemmet när de ska shoppa, ingen av deras vänner handlar på internet, de skulle handla mer på internet om priserna var lägre men de föredrar internet för att det är bekvämare än vanliga butiker. De finner också att köpprocessen på internet är lätt att förstå. Detta segment är också det yngsta av alla de tre segmenten.

E-valueleaders är ett mycket attraktivt segment för e-handlaren utav flera orsaker. De spenderar mest tid på internet i jämförelse med de andra segmenten och är också de som är mest kompetenta vad det gäller datorer. Det är det största segmentet och shoppar mest online.  De är i allra högsta grad opinionsbildare och influerar starkt människor för att shoppa på internet. Lyckas e-handlaren att locka detta segment gynnas denna inte bara utav dess konsumtion utan också utav dess förmåga att influera och påverka andra människor att bli en kund hos e-handlaren. E-valueleaders tycker att konsumtion på internet erbjuder ett bättre urval och bättre kvalitet än vanliga fysiska butiker. De tycker att e-butiker erbjuder bättre priser än vanliga butiker. De tycker också att deras åsikter i gruppdiskussioner är värdefulla. E-valueleaders är också mycket toleranta i det avseendet att de tycker att det är okej med leveranskostnaden, de behöver inte se produkten i verkligheten för att köpa den och de har ganska låg finansiell rädsla att handla på internet.

Standard