Blogg, Social media

Sociala medier 1985, transparens och brödrarskap.

En stats grundsten för för hur ekosystemet av dess invånare ska fungera i balans utgör oftast dess politiska förutsättningar. En bas (demokrati, republik, diktatur…) för hur apparaten ska fungera och hur den ska styras. När jag läste The virtual community, chapter two: Daily life in cyberspace så gick det upp för mig att det som gjorde WELL så framgångsrikt var inte bara att den nya revolutionerande tekniken till det låga priset utan att Brand/Brilliant redan 1985 hade en vision om WELL som utgör själva grundstenen för internet idag: en demokrati där vem som helst oberoende av ras, religion eller intresse kan samlas i ett forum utan geografiska begränsningar för att dela information om ja vad som helst. Information som sparas och tillgängligt för framtida bruk. En apparat för socialt utbyte som skulle växa spontant utan att man skulle försöka rikta in den till en specifik image. Det var nästan inga regler fast stimulans för socialt utbyte var högt, detta grundar sig i hur visonen var för hur WELL skulle slå igenom. Detta lyckades man med bland annat av den kompetens man rekryterade; Matthew McClure, en veteran från The Farm, en av de mest framgångsrikt byggda samhällen. Med den kompetensen i hur man bygger upp ett samhälle och en gemenskap hoppades Stewart kunde överföras till WELL.

Stewarts visioner skulle praktiseras av McClure, de bestod av tre mål: att tillhandhålla en kommunikationslösning bland intressanta personer i San Francisco Bay Area, att tillhandhålla  konferenser till ett revolutionerande lågt pris och e-mail till den breda massan. För att dra in den breda massan så visste de att de var tvungna att attrahera intressanta personer att börja använda WELL som i sin tur skulle attrahera den stora publiken. Auktoritetsprincipen (Påverkan, Cialdini) applicerades genom att ge gratis konton till journalister och andra betydande personer och kallade dem ”hosts”. De uppmanades att återskapa känslan av en ”Paris salon”, de skulle stimulera aktivitet i forum, välkomna nya besökare och se till att de kommer till sin rätt i den nya miljön. Dessa aktiviteter resulterade i att ordet spreds bland datoreliten och journalisterna började att skriva artiklar om WELL. När de öppnade för allmänheten 1985 hade designmålen utvecklats:

  1. Det skulle vara gratis om än mycket billigt.
  2. WELL skulle vara lönsamt
  3. WELL skulle vara ett oändligt universum, allt är möjligt.
  4. Självstyre skulle råda.
  5. WELL ska designa sig själv av användarna.
  6. WELL ska vara ett litet samhälle eller gemenskap.
  7. Vinstintressen eller företag hör inte hemma i WELL.

Likt en stad aldrig är färdigbyggd så är inte WELL heller det. En demokrati där invånarna tillsammans bygger upp deras kontext. ”The system is the people”, McClure förstod att kontentan var att sälja/förena kunderna till varandra, för de är de som levererar/är produkten och därför skulle de också sköta resten själva.  Allt detta resulterade inte bara i ett öppet system där vem som helst får vara men den lockade också subkulturer (t.ex. datorrevolutionärerna och Deadheads) där deras röst samlades i ett forum de inte hade förut och där de kunde känna sig hemma. WELL blev en megafon för en annan kulturell del i San Francisco.

Bland de få reglerna så fanns den sociala regeln att ingen får vara anonym. Alla hade ett userid på alla sina aktiviteter i WELL. Detta resulterade i att invånarna i WELL månade mer om sitt personliga varumärke och tänkte efter två gånger om vad man skrev. Men bland de viktigaste faktorerna som ”ingen är anonym” resulterade i var att invånarna relaterade till varandra som en grupp, en förbrödning, detta på grund av att man lade värde i varandras aktiviteter och delade ett gemensamt intresse men också på grund av hur förvirrande WELL´s mjukvara var. Informationen i WELL var överväldigande och ett bra sökverktyg för att filtrera information fanns inte. Invånarna eller ”brödrarskapet” blev sökverktyget. Det var lika viktigt att ge som att ta. Hittar jag information som jag vet att någon i WELL finner intressant vidarebefodrar jag den informationen till honom/henne. På samma sätt håller mitt brödrarskap ett öga på det jag skulle vilja ta del av. En ömsesidighet rådde. Win-win situation. Därför var den intellektuella spridningen det värde som lockade människor och som gjorde WELL framgångsrikt. Men inte bara det, uten den ”gift economy” som rådde bestod inte bara av att man fick den information man ville ha, utan att konversationerna och utbytet av värden i processen var lika viktigt som informationen i sig. Detta var särkilt lockande också för personer som inte är lika framstående offline, online  blommade ut mycket mer och vågade ta initiativet mer. Som sagt The people is the system.

2010, 25 år senare är ovanstående faktorer självklarheter. Men det är de senaste 10 åren och speciellt de senaste fem åren som sociala medier blommat ut ordentligt. Givetvis på grund av internets kommersialisering, spridning, snabbare uppkopplingar och en uppenbarelse för hur mycket man kan åstadkomma med internet har triggat utvecklingen och innovationerna. Idag kan du kommunicera genom nästan alla sinnen som människan har till andra sidan jordklotet, med mobilen. Men samtidigt som tekniken utvecklas i raketfart är en stor del av forskningen och frågetecknen kring hur människor interagerar med internets olika variabler och hur de kommunicerar med varandra. Detta är lätt att glömma idag då mycket är fokuserat på produkten utan en egentlig hänsyn till användaren. Människorna bakom WELL började från en annan ände. Just det, människan.

Men Samtidigt är medielandskapet mycket hårdare idag, bruset är massivt och ska du lyckas idag måste du vara kreativ och fylla ett hål på marknaden (ryser, men vad ska jag skriva då?). Forum om alla ämnen finns redan och öppna forum för specifika ämnen finns också. Transparens hos företag är en egenskap som idag ofta är på agendan i medier, att det är mer gynnsamt att ha öppna kort än stängda så att säga. En av WELLs designmål var att inga medlemmar med vinstintressen/företag fick vara med men den inriktade sig till intressanta personer i San Francisco Bay Area.

Jag tänker en virtuell grupp för IT-företag i Kista,  med ID som företagsnamn  som måste under alla omständigheter exponeras i alla aktiviteter och ha samma fundamentala bas som WELL. Ett experiment för att kontrollera om samma principer, att låta avnvändarna vara systemet, även fungerar på företag. Ett experiment om reciprocitetsprincipen och brödrarskapet är lika starkt för företag i ett klimat som domineras av stor konkurrens och hemligheter om FoU, produktlanseringar etc. Experimentera transparensen på riktigt och se hur fröt växer. Kommer företag våga exponera sina svagheter och behov av hjälp till varandra men framförallt kommer de att vilja lämna ut värdefull information/kunskap? Kommer forumet karaktäriseras av drag av en församling/samhälle och kommer företagen att få samma kick av själva processen än själva informationen som utbyts?

Vilka nya företag, innovationer och i annat fall osynliga aktörer kommer att bli mer synliga? Men först, kommer man att kunna attrahera ett IT-företag som andra IT-företag ser upp till, för att på så sätt rekrytera dem till systemet.

Vem kommer att våga ta steget ut i ödmjukheten och räcka ut handen?

Standard