Blogg, Internet, WOM

Mät Word Of Mouth om någonting! Men hur?

Word Of Mouth har verkligen fått en ny betydelse i och med internet och vilken genomslagskraft bara en person kan åstadkomma med att sprida sina erfarenheter utav en produkt eller tjänst. Summan av all dålig WOM som en följd av en dålig produkt, skandal eller vad som helst kan vara katastrofalt för företag. I och med detta har företag upplevt ett behov av att mäta användargenererat material och vilken betydelse den har beroende på olika parametrar.

Jag läste en artikel “Measuring the value of electronic word of mouth and its impact in consumer communities” av Paul Dwyer, student på A&M University i Texas som har arbetat fram ett nytt verktyg (APR) för hur man ska mäta WOM som jag tycker är mycket intressant, dock med sina svagheter, men den för mig den mest relevanta. Som ni kommer märka nedan är den starkt inspirerad av Google.

Med Adapted PageRank vill han införa ett nytt sätt för hur man bör mäta värdet av Word of Mouth på internet. Medan tidigare studier fokuserat mest på kvantitet och hur många direkta länkar/ties (centrality) en enhet har vill han med APR rationalisera den processen till vad värdet för WOM egentligen har. Alltså, med APR  föreslår han ett nytt mätsystem för WOMs betydelse och vilken genomslagskraft högt värderade diskussioner/inlägg/författare har i sociala nätverk. Tillämpningen av APR på ett nätverk känner igen inte bara värdet, eller Knowledge capital, av ett meddelandes eller en nods inneboende värde men också värdet utav informationsnoder som härstammar eller är inspirerad från den. Med andra ord bestäms summan av värdet av ett meddelande eller den som skrev meddelandet inte bara utav denne själv utan också i relation till hela nätverkets knowledge capital. På samma sätt mäter APR sociala nätverk både den kollektiva och den individuella sociala kapitalet genom att sammanlägga betydelsen av medlemmars individuella bidrag och effekten av att ha viktiga associationer från andra i det sociala nätverket. Värdet på noder bestäms bland annat av vilken outdegree (hur många  och vem man tar kontakt med själv) och vilken indegree man har (hur många och vilka som velat ta kontakt till än själv. Ju fler och viktigare som vill ta kontakt med mig till exempel ju mer värdefull anses jag och mina bidrag till ett nätverk vara, på samma sätt minskas mitt värde om jag tar kontakt med fler än vad jag själv får kontakter.

Jag anser att han lyckas ganska väl och att APR ger en mer relevant och verklighetsbaserad bild av vad värdet av olika sorters WOM verkligen har. I den tidigare metoden (centrality) mätte man bara vilka omedelbara länkar en nod hade utan att egentligen undersöka hur djupt den var inrotad på internet, till exempel vilka/vem som producerade kommunikationen och vilken effekt beroende på vilken auktoritet de hade, hur många som absorberade och förmedlade vidare budskapet och vilken effekt det kan ha på en konsuments köpbeslut. Däremot anser jag att APR brister i relation till vilken engagemangsgrad (till produkten) hos konsumenter som är aktiva på internet den ska mäta. I och med att den mäter värdet utav noder och dess bidrag på ett nätverk i relation till hela hela nätverket krävs det en varaktig aktivitet för att mätningen ska ha en god validitet, alltså passar den sig bäst till de som har ett varaktigt engagemang. Då WOM är ett involvment response anser jag att APR brister när man ska mäta de konsumenter med situational involvment som bara är engagerade under en kortare tidsperiod på grund utav externa stimuli. Därför hade jag förväntat mig en vidare förklaring av hur APR är relevant beroende på vilken sorts engagemang hos konsumenter aktiva på internet den mäter.

skrivkramp!

Standard
Blogg, kreativitet

Kreativitet är när någonting resulterar i något kreativt

Vad är egentligen kreativitet? Detta magiska ord som alla pratar om, är så viktigt och som det finns sjukt många böcker om. Ett ord med många betydelser, någonting som kanske är väldigt subjektivt och kanske någonting som är väldigt förvirrande. Kreativitet är bra, om inte avgörande för olika branscher att överleva, men jag ser sällan på internet/bloggar vad kreativitet egentligen är inom kommunikation och vad som är ett kreativt resultat.

Jag blir irriterad när kommunikation utvärderas som kreativt subjektivt från någon som ett utlåtande mot allmänheten innan dess effekter har utvärderats, därför anser jag bland annat att 100-wattaren är en mycket mer verklighetsförankrad tävling än guldägget. 

Någonting är kreativt när:

– Kommunikationen/produkten är någonting nytt och tillför någonting som inte funnits tidigare. Denne behöver inte vara revolutionerande, tvärtom har totalt innovativa produkter svårt att få fäste på marknaden på grund utav att de inte stimulerar människors tidigare erfarenheter. Samtidigt ska idén inte vara för trivial, det måste finnas ett uppmärksamhetsvärde.

– Kommunikationen/produkten ska leverera en mening, en funktion som är attraktiv för den riktade målgruppen. Uppnår man inte detta utan bara den första punkten så är det bara nytt/annorlunda men inte kreativt. Här tycker jag att det finns på tok för lite diskussion om vad kreativitet egentligen levererar. Alla pratar om kreativitet men ingen sätter fingret på vad insikten i det kreativa resultatet har levererat för resultat. 

God natt mina vänner :)

BTW: followa mig på www.twitter.com/SafarYacoub, vi kan ha en livlig diskussion om kommunikation du och jag! Har du inte twitter tycker jag du ska skaffa det här, du missar en massa intressanta och djupt begåvade människor att följa och konversera med.

Standard
Blogg, humor, Internet

Sony Releases Stupid Piece Of Shit That Doesn’t Fucking Work

Det här är bra, riktigt bra! 
Jag lekte med tanken om SONY skulle gå ut med en sådan reklam och vidare se vilka effekter det skulle få. Jag är nästan helt säker på att den skulle generera massivt bra effekter. Viralt, PR, WOM, kännedom, attityd you name it.

Jag bygger den teorin på florence nightingale-effekten som menar att en misslyckad produkt (av undermålig kvalitet eller har misslyckats på marknaden) kan stärka företagets ställning. Människor har nämligen en benägenhet att utvärdera ett företag mer positivt efter att de har erfarit en bristande produkt, det visar på företagets mänsklighet och svagheter. Dock så har den visat sig bara fungera på företag med etablerade kundrelationer och kända varumärken där målgrupperna är mer förlåtande för att de vet vad de egentligen går för. Fler liknande klipp hittar ni här.

Standard
Blogg, kreativitet, Vardag

Smultronställe

Det är en glädje att bemötas lika igenkännande och trevligt varje gång, nästan efter bara två besök nickade han och visste exakt vad jag ville ha, likt när en närstående ger en blick av att denne vet vad du tänker på. En trygghet och en känsla av att jag känner mig välkommen och lite “speciell” infinner sig och jag kan sätta mig vid ett bord och sätta på datorn. Ena killen kommer med min cappuccino och konverserar lite fort innan han måste iväg och ta nästa kund. Kaffet är tveklöst bäst i stan och det lövformade skummet är lika perfekt gjort som tidigare. 

El vid alla bord, snabbt wifi och en inte för tyst men inte heller för bullrig miljö. Perfekt för att kunna koncentrera sig och samtidigt stimuleras av att det händer saker och ting runt omkring mig. Som massage för tankeverksamheten, hjärnan omsätter mer blod och tänker inte bara klarare utan det blir roligare och mina tankar känns och vill vara mer kreativ.

Jag tycker alla ska göra ett besök på Non Solo Nar om ni inte tycker om att vara hemma och plugga/arbeta på fritiden. 

Vart känner ni att ni kan arbeta som bäst??

Standard
Blogg, Events, Vardag

Daytona Sessions Vol. 2

Jag har inte hunnit blogga om Daytona sessions, detta inlägg borde ha kommit i torsdags kväll, men inspirationen från den eftermiddagen sitter fortfarande i. Den liksom gav en god eftersmak och motivation som man inte får på samma sätt vid skolbänken. Det är alltid kul att träffa människor från samma bransch, särkilt när man som student inte har lika stora möjligheter att göra det, det liksom materialiserar det man tänker på och är så djupt intresserad av.

En store eloge till Daytona som har arrangerat detta, för att fast man vet att det finns strategiska motiv bakom detta spektakel så är man ödmjuk mot det för att det tillför någonting utav värde, någonting som fick mig att bli smartare, inspirerad och motiverad. Att ni lånar ut böcker till intresserade var pricken över i:et.  

Martin Öppnar Daytona Sessions

Morris Packer om mobilen som aktör i våran vardag

Grattis Ronnestam och Please copy me

All heder åt Morris Packer som var mycket underhållande med en fantastiskt snygg presentation och Katarina Graffman men Umair Haques föreläsning var fantastisk. Umair Haque, chef för Havas Media Lab och bloggare på Harvard Business Publishing pratade bland annat om hur vi kommunikatörer måste följa nya regler än de man har använt sedan industrialismen för att kunna vara framgångsrik i ett paradigmskifte som sker just nu. Jag kan tycka att mycket han säger är naivt att applicera rakt upp och ner men det är definitivt ett tänk i rätt håll. Jag rekommenderar starkt att ni tittar på hans föreläsning nedan.

 

Standard